Provinciale
statenverkiezingen

Provinciale
staten
verkiezingen

Verkiezingsuitslag Provinciale Statenverkiezing 2023

Op 15 maart 2023 vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats.

Hier staat een grafiek met de zetelverdeling 2023 en te vergelijken met de zetelverdeling 2019.
Het opkomstpercentage in 2023 bedroeg 62,3%, het hoogste percentage sinds het dualisme in 2003 ingevoerd werd.

De grootste partij is een nieuwe partij de BBB (Boeren Burger Beweging) die met 9 zetels in Provinciale Staten komt. Een andere nieuwkomer is JA21 die één zetel heeft gekregen. Er zijn twee politieke partijen in 2023 niet gekozen, maar wel hebben deelgenomen aan de verkiezingen. De AWP (Algemene Waterschap Partij), en BVNL twee nieuwe partijen die ook geen zetel hebben gekregen.
Verder zijn er vier partijen die in de afgelopen periode 2019-2023 vertegenwoordigd waren in de Staten en die nu niet meer terugkomen 50PLUS, Fractie Van Hoecke, Lijst Bosch en ProZeeland.

De zetelverdeling is nu als volgt:

Naam politieke partij Zetels 2023  Zetels 2019
BBB (nieuw)       9          0
PvdA/GroenLinks (voorheen twee aparte partijen)       6          0
SGP       5          5
CDA       5          7
VVD       4          4
PVV       2          1
PvZ       2          2
CU       1          2
D66       1          1
Ja21       1           0
PvdD       1           1
SP       1           2
FVD       1           5
Horizontale versie 2203
Staafdiagram insta verhaalfunctie - 12303

Hoe werkt stemmen?

STAP 1
Controleer of je een stempas hebt ontvangen.

Je ontvangt uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingsdag een uitnodiging om te gaan stemmen. De stempas en kandidatenlijst worden per post toegestuurd.

STAP 2
Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

De stempas is alleen voor jou bedoeld. Zorg dus dat je naast de stempas ook een geldig legitimatiebewijs bij je hebt. Dit kan een paspoort, rijbewijs of ID-kaart zijn.

STAP 3
Ga naar een stembureau in de buurt.

Het stembureau is de plek waar jij stemt. Hier overhandig je de stempas en identificeer je jezelf. Als alles in orde is mag je jouw stem uitbrengen in een leeg stemhokje.

STAP 4
Breng jouw persoonlijke stem uit op het stembiljet.

Op het stembiljet kleur je met een rood potlood het rondje in voor de naam van de kandidaat waarop jij wilt stemmen. Let op: je mag maar één stem uitbrengen.

STAP 5
Vouw het stembiljet vervolgens zorgvuldig op.

Vouw het stembiljet zo op dat niemand jouw stem kan zien. Een stem is namelijk anoniem. Je hoeft met niemand te delen op wie je hebt gestemd.

STAP 6
Doe het stembiljet tot slot in de stembus.

Als je klaar bent met stemmen doe je het opgevouwen stembiljet in de daarvoor bedoelde stembus. Als alle stemmen geteld zijn volgt de uitslag in het nieuws.