Jouw stem heeft kracht.

Campagne poster
Campagne poster

Waarom stemmen?

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op die dag kies jij wie onze provincie de komende vier jaar bestuurt. Je kiest daardoor ook indirect wie er in de Eerste Kamer terechtkomt (zij nemen belangrijke beslissingen voor héél Nederland).

Door te stemmen laat je jouw mening horen. Je kunt kiezen voor de partij of kandidaat die het beste bij jou past. Hoe meer mensen hun stem uitbrengen, des te beter de politiek weet wat inwoners van Zeeland belangrijk vinden. Bouw van woningen, nieuwe natuur, cultuur, arbeidsmarkt en economie, innovatie of sport voor iedereen bijvoorbeeld.

Stemmen is dus een manier om invloed uit te oefenen op de toekomst van onze provincie. Doe jij mee op 15 maart? Jouw stem heeft kracht!

Jouw stem heeft kracht, want:

De provincie heeft invloed op jou.
Het gaat over jouw toekomst.
Het gaat om álle mensen.
De onderwerpen gaan ook over jou.
Elke stem heeft kracht.
Je bent een inspiratiebron.
Jouw stem telt en is zo uitgebracht.

Veelgestelde vragen

Ik heb het stembiljet verkeerd ingevuld, wat nu?

Als je op het stembiljet meerdere vakjes inkleurt, op het formulier tekent of schrijft, is jouw stem ongeldig.

Heb je per ongeluk jouw stembiljet ongeldig gemaakt of je vergist? Dan mag je één keer een nieuw stembiljet vragen bij de stembureaumedewerkers (zolang het stembiljet nog niet in de stembus zit).

Wat is blanco stemmen precies en wat voor invloed heeft het op de zetelverdeling?

Als je niets op het stembiljet invult maar deze wel in de stembus doet, breng je een blanco stem uit.

Let op: een blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem (of een niet-uitgebrachte stem) gaat bijvoorbeeld niet naar de grootste partij. Een blanco stem heeft dus geen kracht. Een blanco stem wordt wel meegerekend in het opkomstpercentage.

Is mijn stem anoniem?

Ja, de stemming is geheim. De stemhokjes in het stembureau staan daarom zo, dat niemand kan zien op wie je stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Kan ik ook digitaal of per brief stemmen?

Nee, het is niet mogelijk om via internet of per brief te stemmen. Stemmen kan uitsluitend op verkiezingsdag in een van de aangewezen stembureaus.

Hoe machtig ik iemand om te stemmen?

Kun je zelf niet naar het stembureau komen? Bijvoorbeeld omdat je ziek bent of op vakantie gaat? Je kunt een ander vragen om namens jou te stemmen. Dat heet machtigen. Iemand machtigen kan op twee manieren:

  1. Via de stempas:

– Dit kan tot op de dag van de verkiezing.
– De persoon die wordt gemachtigd moet in dezelfde gemeente wonen.
– Vul de achterkant van de stempas in. Doe dit samen met degene die wordt gemachtigd, dan weet je zeker dat je de juiste persoon machtigt.
– Geef de gemachtigde jouw stempas en een kopie van je identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van je identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn.
– De gemachtigde laat het kopie van jouw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn eigen identiteitsbewijs laten zien.
– De gemachtigde kan jouw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Een gemachtigde kan voor maximaal 2 andere personen stemmen

  1. Via schriftelijke volmacht:

– Om een volmacht aan te vragen, moet de kiezer een verzoekschrift sturen naar de burgemeester van de gemeente waar hij woonde op de dag van kandidaatstelling.
– Het verzoekschrift moet 5 dagen voor de verkiezing zijn ontvangen.
– Er is een formulier beschikbaar bij de gemeente (model L8) dat door de kiezer en de gemachtigde moet worden ingevuld.
– De gemachtigde hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen.
– Bij goedkeuring krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs om namens de kiezer te stemmen.
– De volmachtstem moet door iemand worden uitgebracht die zelf in het stemlokaal stemt, dus niet per brief.