50PLUS

Rens Reijnierse, 50PLUS

Ik ben Rens Reijnierse, geboren en getogen op de grens tussen Middelburg en Vlissingen en na 20 jaar Randstad woon ik nu al weer ruim 20 jaar in Vlissingen. Ik ben getrouwd en vader van 4 kinderen en heb inmiddels 4 kleinkinderen. (en woon in Vlissingen en heb een zeer diverse expertise). Naast leraar Engels ben ik met name financieel onderlegd; de menselijke benadering speelt in mijn leven altijd een grote rol. Ik ben van leraar naar vakbondsbestuurder, naar adjunct-directeur CBS, naar organisatieadviseur, naar werving & selectie consultant, naar raadslid en wethouder gegaan.

Als oud-wethouder in Vlissingen ben ik trots op in het Scheldekwartier, een nieuwbouwwijk in het centrum van Vlissingen (de oude Scheldewerf), waar we de ontwikkelingen echt op gang hebben gekregen met de bouw van 500 woningen waarvan ruim een derde deel levensloopbestendig, velen met zorg op maat aan huis. Trots op het weer gezond krijgen van de culturele sector. Ondanks Corona is deze sector weer in een fase van opbouw. Ook ben ik trots op nieuwbouw van een tweetal scholen in Souburg, met vallen en opstaan zullen deze scholen binnenkort daadwerkelijk in gebruik worden genomen.

Een explosief dossier in Vlissingen “Het Nollebos” heb ik in rustig vaarwater kunnen krijgen en de gemeenteraad heeft de elementen voor een plan van aanpak voor het bosgebied vastgesteld.

Voor de komende Statenperiode zet ik mij in om met het openbaar vervoer heel Zeeland weer bereikbaar te maken (bereikbaarheid in heel Zeeland gaan betekenen). Gratis openbaar vervoer voor scholieren en ouderen. Cultuur moet sterker Zeeuw breed worden gecoördineerd. Levensloopbestendige woningen, niet alleen in Vlissingen, maar overal in Zeeland.

En een grote uitdaging is het om de ouderen in alle dossiers vertegenwoordigd te krijgen.

Kandidatenlijst
1. Rens Reijnierse
2. Honoré Reuling
3. Hilde Onderdijk-Varkevisser
4. Wouter Vastrick
5. Ina Reuling-Lafeber
6. Fons Israël
7. George Lernout
8. Gerard de Klerk
9. Willem Willemse