AWP

Lou Waterman, AWP

Sinds kort woonachtig in het appartementencomplex Kop van het Dok en Vlissingen. Daarvoor 48 jaar in Oost Souburg waarvan de laatste 20 jaar met mijn vrouw Joke.

Vanaf 1971 werkzaam geweest bij het ziekenhuis in Vlissingen. Steeds dezelfde werkgever, maar wel verschillende namen. In het begin als het Bethesda St Joseph ziekenhuis, via Streekziekenhuis Walcheren naar het Admiraal de Ruijter Ziekenhuis. Begonnen als salarisadministrateur overgestapt naar de boekhouding. Vandaar mijn belangstelling voor cijfers. Daarom was ik lid van de commissie Bestuurlijke Economische Zaken bij het Waterschap Scheldestromen.

Vanaf nu wil de AWP voor Water, Klimaat en Natuur ook deelnemen aan de verkiezingen van Provinciale Staten.
We zien dat de provincie en het waterschap veel raakvlakken hebben. Het Dagelijks Bestuur van het waterschap overlegt regelmatig met de gedeputeerden van de provincie over de wegen, de bomen, het Veerse Meer, de (verhoging van) dijken, Pfas enz.
Daarom willen we ons inzetten in zowel het provinciebestuur als het waterschapbestuur om de problemen van de toekomst aan te pakken.
Wateroverlast en watertekort zal vanaf nu elk jaar voorkomen. Gezamenlijk zal men dat moeten aanpakken. En daarbij is ook de hulp van de gemeenten nodig.
Bent u begaan met het Water, Klimaat en Natuur stem dan op AWP. Voor zowel de provincie als voor het Waterschap.

Kandidatenlijst (eerste 10)
1. Lou Waterman
2. Marina Eckhardt
3. Glenny Davidse
4. Hynde Zemmouri
5. Harm ten Klooster
6. Vincent Traas
7. Jamie Knol
8. Sjako Kloosterman
9. Angelica Nielsen
10. Rini Eckhardt