BVNL

Robert Brunke, BVNL

Ik ben Robert Brunke (58), geboren en woonachtig in Vlissingen. Als zelfstandig ondernemer heb ik in het verleden enkele horecazaken geëxploiteerd. In januari ben ik een mediabedrijf in fotografie/internetmarketing gestart.
In de gemeente Vlissingen ben ik burgercommissielid geweest voor een lokale partij en in 2019 gekozen voor de Provinciale Staten van Zeeland. Vanaf september 2019 zelfstandig verdergegaan als partij ProZeeland en heb in die tijd veel ervaring opgedaan in de Staten van Zeeland.

Ik heb mijzelf aangemeld bij Belang van Nederland (BVNL/groep van Haga) om als lijsttrekker van BVNL-Zeeland aan de Provinciale verkiezingen van 15 maart 2023 deel te nemen. De standpunten van ProZeeland lopen parallel met die van BVNL, ook om in Den Haag het Zeeuwse geluid te laten horen heeft mij doen besluiten om als BVNL-Zeeland verder te gaan.

De afgelopen jaren heb ik als 1-mansfractie alle dossiers behandeld en mijn bijdrage via moties, schriftelijke vragen of anderzijds ingediend. Ik heb mijzelf geprofileerd op het compensatiepakket van de marinierskazerne, het Delta Kennis Centrum, het JCV (justitieel complex Vlissingen) of EBI en over de leefbaarheid van Zeeland. Zeeland heeft te weinig huis- en tandartsen en daar heb ik vragen en moties over ingediend, en dit moet adequaat worden aangepakt.

De focus in de volgende termijn ligt op bereikbaarheid, O.V., veiligheid en het stoppen met uitkopen, saneren of onteigenen van vissers, boeren of welke beroepsgroep die opdraaien voor een gecreëerd stikstofprobleem.
Ik wil een kleinere overheid, inspraak van direct betrokkenen over zaken die ons direct raken, minder betutteling, meer aandacht voor het MKB, en meer autonomie voor de provincie Zeeland. De kracht zit in de provincie!

Kandidatenlijst (eerste 10)
1. Robert Brunke
2. Tineke Bulder
3. Erwin Jesterhoudt
4. Ted van Zweeden
5. Chris Elzas
6. Susanne Rodemann
7. Rubert Remijn
8. Arjan de Vlieger
9. Abdelkader Lamhari
10. Noël van Keeken