CDA

Jo-Annes de Bat, Kloetinge. CDA

Sinds 2015 gedeputeerde. Door heel veel werkbezoeken te doen haal ik kennis bij ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere Zeeuwen. Met al die kennis pak ik graag de problemen aan, wil ik altijd creatief op zoek naar oplossingen en blijf ik in ieder geval graag met iedereen in gesprek.

De Westerscheldetunnel wordt na een jarenlange lobby nu eindelijk tolvrij. Ik ben er trots op dat we als provincie ondernemers in de zware coronaperiode hebben kunnen helpen. Ook hebben we veel kunnen investeren in innovatie, wat voor het Zeeuwse MKB heel belangrijk is.

In een moeilijk dossier als stikstof hebben we in Zeeland de boeren niet laten vallen, maar zoeken we samen naar oplossingen. Vier jaar geleden was in verkiezingstijd de verduurzaming van de industrie een groot thema. Zou dat niet tot verlies van banen leiden, trekken we wel genoeg in Europees verband op. Nu vier jaar later blijkt dat door juist heel goed samen te werken de Zeeuwse industrie voorop loopt.

Het moet mooi en goed wonen blijven in Zeeland. Dorpen en wijken zijn daarin belangrijk. Daar ontmoeten mensen elkaar. Dat moet mogelijk blijven met goede voorzieningen als dorpshuizen, speeltuinen en onderwijs. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende huisartsen en tandartsen zijn. In ons programma en via onze podcast (www.cda.nl/zeeland/podcast) is meer te lezen en te horen over wat wij als CDA voor Zeeland willen

Het CDA verbindt mensen en geeft een stem aan het ‘stille midden’. Voor degene die het nodig hebben moet de politiek opstaan. Degene die het zelf kunnen, moeten we als overheid faciliteren. Graag wil ik verantwoordelijkheid nemen voor de uitdagingen die er zijn in Zeeland. Zeeuwen kunnen op ons als CDA en op mij persoonlijk rekenen!

Kandidatenlijst (eerste 10)
1. Jo-Annes de Bat
2. Hannie Kool
3. Cas Vesseur
4. Rinus van't Westeinde
5. Anton Geluk
6. Patricia de Milliano
7. Jeffrey Oudeman
8. Maarten Janssens
9. Frank Kuijpers
10. Anne van de Swaluw