D66

Wouter Versluijs, D66

Ik ben een betrokken Zeeuw die is geboren en getogen is in Zeeland. Mijn jeugd in Middelburg, toen in Graauw en nu woon ik sinds 3 jaar in Vlissingen. De afgelopen jaren verdiepte ik mij in natuur, wonen, milieu en klimaat. Buiten de politiek werk ik met één been in de zorg en het andere been in het onderwijs als zorgcoördinator en docent geschiedenis en aardrijkskunde.

Het meest trots ben ik erop dat we als partij met één zetel toch invloed konden uitoefenen bij belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld de PFAS problematiek of de compensatie voor de Marinierskazerne.

De komende periode wil ik graag bereiken dat de Westerschelde weer schoon is, dat we voldoende betaalbare en duurzame woningen hebben en dat we voorzieningen voor jeugd uitbouwen, van onderwijs tot goed openbaar vervoer. Bij dit alles wil ik het prachtige Zeeuwse landschap en de natuur behouden. Mijn doel is bereikt als onze (klein)kinderen gezond, veilig, duurzaam en fijn kunnen opgroeien in Zeeland.

Ik ben lid van D66 omdat D66 en democratie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De democratie is een belangrijke, onmisbare waarde binnen onze samenleving. Daarom draag ik graag mijn steentje bij om de democratische waarden te verdedigen en te beschermen. Bij D66 weet ik dat iedereen deze waarden hoog houdt.

Kandidatenlijst (eerste 10)
1. Wouter Versluijs
2. Jolanda Boer
3. Jeroen van de Merwe
4. Patricia van Veen
5. Veerle Fleur van de Vijver
6. David Wallast
7. Ton Veraart
8. Ocker Ghering
9. Annet van de Ree
10. Sabrina Harbers