VVD

Dick van de Velde, VVD

Ik ben Dick van der Velde (64 jaar), getrouwd en heb twee kinderen en een kleinkind en woon in Goes. Het grootste deel van mijn leven ben ik horecaondernemer geweest. Daarnaast was ik van 2006 – 2015 raadslid in Goes, van 2009 – 2019, ondernemersmanager in de gemeente Veere en van 2015 – 2019 Projectmanager vrije tijds economie bij Impuls Zeeland. Sinds 2019 ben ik gedeputeerde in provincie Zeeland namens de VVD.

Het meest trots in de afgelopen periode ben ik over de aanpak Pfas Westerschelde, waardoor er concrete stappen gezet zijn voor een totaalverbod en het terugdringen van Pfas.

Ook het in publieke handen verkrijgen van de aandelen Evides en de verkoop van een groot deel van PZEM, waardoor de financiële risico’s van de provincie zijn afgenomen, is van groot belang geweest voor onze provincie.
Daarnaast zijn de stappen die in samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en marktpartijen, gezet op het gebied van wonen succesvol te noemen. Daardoor kunnen de komende 8 jaar 16.500 nieuwe woningen in Zeeland bijgebouwd worden en daar wil ik mij voor de uitvoering in de komende periode ook inzetten.

En, last but not least, is de compensatie voor het niet nakomen van de Marinierskazerne.

In de komende periode wil ik mij inzetten voor Zorg en een schoner en gezonder Zeeland en blijvende beschikbaarheid van energie, door een mix van kernenergie, wind- en zonne-energie en waterstof en voldoende netcapaciteit. Het oplossen van het stikstofvraagstuk verdient alle aandacht door samen te werken met alle sectoren in Zeeland aan werkbare oplossingen zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Ik hecht als ex ondernemer grote waarde aan vrijheid van het individu, een mens moet kunnen zijn wie het wil zijn. Vrijheid gaat niet zonder verantwoordelijkheid immers de vrijheid van de een mag nooit ten koste gaan van de vrijheid van de ander.

De VVD is een partij die wil doen wat nodig is, ook als het wel eens zwaar valt!

Kandidatenlijst (eerste 10)
1. Dick van de Velde
2. Daniëlle de Clerck
3. Björn Schutz
4. Aline van Opdurp
5. Marianne Reinders-Stijnman
6. Cees Pille
7. Peter van Klaveren
8. Puck Halkes
9. Marja Osté-Aarnoutse
10. Clen de Kraker