Privacy

Privacy

PRIVACY STATEMENT– Zeeland Stemt (Provincie Zeeland)

 1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

 1. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Zeeland stemt.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Zeeland Stemt (Provincie Zeeland)
Adres: Abdij 6, 4331 BK Middelburg
Telefoonnummer: +31118631011

KVK:20168636
Website: www.zeelandstemt.nl

De website van Zeeland Stemt (www.zeelandstemt.nl) verwerkt geen privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc. In uw websitebezoek of samenwerking met Zeeland stemt zijn deze gegevens niet relevant.

 1. DOELEINDEN

Zeeland stemt verzamelt gegevens via www.zeelandstemt.nl op een manier:

 1. Via Siteimprove

 • FORMULIEREN OP DE WEBSITE

De Zeeland stemt website is niet voorzien van formulieren.

 • Siteimprove

De Zeeland stemt website maakt gebruik van Siteimprove. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt niet opgeslagen op Siteimprove datacenters. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Siteimprove heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Siteimprove is hier te vinden. https://www.siteimprove.com/privacy/privacy-policy/

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

De Zeeland stemt website is niet voorzien van formulieren, daardoor kunnen wij geen persoonsgegevens verstrekken. Wij geven enkel gegevens aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Zeeland stemt werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Zeeland stemt essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Zeeland stemt zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.zeelandstemt.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de gegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

 1. BEWAREN VAN GEGEVENS

Zeeland Stemt bewaart geen persoonsgegevens voor onze dienstverlening.

 1. BEVEILIGING

Zeeland stemt treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot de website wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Gegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Zeeland stemt.
 • Het personeel van Zeeland stemt gaat vertrouwelijk om met gegevens.
 • Zeeland stemt maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Zeeland stemt registreert alle opvragingen van gegevens.
 1. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Zeeland stemt met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.